Beykoz Üniversitesi İşbirliğiyle Uygulamalı İhale Eğitimi 8-9 Nisan 2019/ İSTANBUL

Beykoz Üniversitesi, Güncel Mevzuat Derneği ve Dijitek işbirliğiyle ücretsiz Uygulamalı İhale Mevzuatı Eğitimi düzenlenecektir. 

EĞİTİM DAVETİ

Sayı:GMD/GM/2019/19 19.03.2019

Konu: Eğitim Daveti

Malumunuz, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 Kasım 2018 tarihinde yayınlanarak (RG Tarih 16.11.2018, Sayı : 30597) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca, 16 Mayıs 2019 tarihinde kadar üniversiteler mevcut yönetmeliklerini güncelleyeceklerdir. Diğer yandan yönetmelik kapsamında tüm standart form ve tip şartnamelerin de hazırlanması gerekmektedir.

Vakıf üniversiteleri için oldukça yeni olan ilgili mevzuatın kavranması ve üniversitenin kurumsal yapısıyla uyumlaştırılarak uygulanabilmesine yardımcı olmak üzere Beykoz Üniversitesi ile 8-9 Nisan 2019 tarihleri arasında ortak eğitimler düzenlenecektir.

Eğitimler, uygulamalı, somut ihale senaryolarına dayalı ve katılımcıların bizatihi ihale süreçlerini, doğrudan bu süreçleri yaparak öğrenebilecek bir formatta tasarlanmıştır. Eğitimlerde, idarelerce bu kapsamda alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerle ilgili bilgiler de verilecektir.

Üniversitenizin ilgili yöneticilileri ile ihale ve sözleşme süreçlerindeki uygulamalı eğitime katılmasından büyük mutluluk ve onur duyarız.

Saygılarımla.

Eğitim Yeri: Beykoz Üniversitesi Kavacık Rektörlük Yerleşkesi

Vatan Caddesi No: 69 PK: 34805 Kavacık – Beykoz / İstanbul

Harita: Google Maps


Şadi ZENGİN

Güncel Mevzuat Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitimciler
Eğitim Programı

Atölye Çalışması

 

Leave a Reply