Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019 Maliyet ve Katsayılar Tebliği Yayımlandı

Mimarlık ve Mühendislik Bedelleri ile Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılı Maliyet/Katsayılarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 

Değişiklikler 16.03.2019 tarih ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında TebliğYapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

Leave a Reply