İtiraz süresinin geçmesi beklenmeden imzalanan sözleşme geçerli olur mu?

İstekli tarafından 17.02.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuruya ilişkin cevabın 27.02.2015 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği, bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde idarece sözleşme imzalanmaması gerekmesine rağmen idarece 05.03.2015 tarihinde ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandığı, bu nedenle de yapılan sözleşmenin geçersiz olduğu hakkında (2015/UH.II-925)

Leave a Reply