Kesin teminattan hangi borçlar kesilebilir?

Kesin teminattan mevzuatta belirtilen SGK, ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin ve iş nedeniyle idareye olan borçlarının kesin teminattan kesilebileceği, belirtilen hususlar dışında teminatın iade edilmemesinin söz konusu olmayacağı gibi bahsi geçen yüklenicinin borçları dışındaki borçları kesin teminattan karşılanamayacağı, ihale dokümanında bu yönde yapılacak düzenlemelerin mevzuata aykırı olacağı hakkında (2012/UH.III-2408).

Leave a Reply