Sınır değerin üstünde teklif veren istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenebilir mi?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenebileceği; söz konusu ihalede sınır değerin üstünde teklif veren istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında (2014/UH.III-943)

Leave a Reply