Teminat Mektupları Gelir Kaydedilirken, Teminatın Tamamı mı, Firmanın Fiyat Teklifi ile Orantılı Kısmı mı Kaydedilecektir?

SORU

“Sözleşme imzalamaya gelmeyen bir firmanın geçici teminatını gelir kaydedeceğiz. Kural olarak sadece firmada kalan tutar esas alarak gelir kaydedebilir miyiz. Yoksa ihale esnasında vermiş olduğu teminatın hepsini mi gelir kaydetmeliyiz?

…. Üniversitesi”

CEVAP

Sorunuzun cevabı, ihalenin kısmı teklife açık olup olmamasına göre değişmektedir.

1-İhale kısmı teklife kapalı ise isteklinin geçici teminat olarak verdiği tutarın tamamının gelir kaydedilmesi gerekir

2- Kısmi teklife açık ihalelerde kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde; birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply